برگشت به سايت توانير  
   
 
تماس با ما پرسش و پاسخ دوره ها و سمينار ها سايتهاي ديگر ارائه ها و فايل هاي آموزشي صفحه اصلي
 
   
 

تعداد مراجعين از تاريخ 30 تير 1387 : 3159

بازديدكنندگان امروز 

(1398/07/24)

 : 2


 

اهم وظايف و مسئوليت‌ها

 • شناسايي و تامين نيازهاي توانير و شركت‌هاي زيرمجموعه در حوزه ارتقاي تعالي سازماني

 • تدوين، بازنگري و به‌روزآوري برنامه استراتژيك توانير

 • اجراي برنامه استراتژيك توانير

 • حفظ، هم‌آهنگي و ارتباط سيستم مديريت استراتژيك توانير و شركت‌هاي زيرمجموعه

 • ارائه خدمات مشاوره‌اي به شركت‌هاي زيرمجموعه در زمينه‌هاي مختلف سازماني

 • پايش و نظارت بر اجراي فعاليت‌هاي مرتبط با تعالي سازماني و نظام مديريت استراتژيك شركت¬هاي زيرمجموعه جهت حصول اطمينان از اجراي صحيح و به موقع آنها

 • انجام مطالعات راهبردي صنعت برق و تهيه گزارشات مربوطه

 •  

  معرفي گروه مطالعات راهبردي

    مأموريت
    وظايف
    چارت سازماني
   

  تعالي سازماني در توانير

    خودارزيابي
  كارگروههاي تخصصي
    پروژه هاي بهبود
   

  تعالي سازماني در شركتهاي زير مجموعه

   مديران تعالي
   خودارزيابي
    پروژه هاي بهبود
    تورهاي تعالي
  سيستمهاي مديريت كيفيت
    ابزارهاي مديريتي
   

  مقالات

   

  سرويس FTP

   

  آدرس : تهران ، خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك ،خيابان رشيد ياسمي حنب بيمارستان خاتم الانبياء ساختمان شماره 4 شركت توانير -دفتر توسعه مديريت و بهره وري -معاونت بهره وري و سيستم هاي مديريت . تلفكس 88645037 پست الكترونيكي: productivity@tavanir.org.ir