برگشت به سايت توانير  
   
 
تماس با ما پرسش و پاسخ دوره ها و سمينار ها سايتهاي ديگر ارائه ها و فايل هاي آموزشي صفحه اصلي
 
   
 

تعداد مراجعين از تاريخ 30 تير 1387 : 6734

بازديدكنندگان امروز 

(1398/06/26)

 : 2


 

ارائه ها و فايل هاي آموزشي

رديف

فايلهاي كاربردي

1

7 برنامه تحول در نظام اداري  

2

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي

رديف

ارائه ها و فايل هاي آموزشي

آموزش خودارزيابي -(روش پروفرما-كارگاه)ارائه آقاي مهندس شرطان

مقدمه اي بر تعالي سازماني - ارائه آقاي مهندس نادري

آشنائي با روشهاي خودارزيابي - شهريور 1385

مفاهيم تئوري و كاربردي BENCHMARING

فهرست سايت هاي مرتبط با محك زني

مقدمه اي بر محك زني - ارائه آقاي مهندس نادري

BenchMarking training manual

BenchMarking code of conduct

BenchMarking from A to Z

10 

الگو هاي موفق

11 

يك پارادايم چگونه ايجاد مي شود - ارائه آقاي مهندس نادري

12 

دوره مميزي داخلي ايزو (ويژه نمايندگان كيفيت شركت توانير ) مورخ 17/11/84 

13 

ارائه مربوط به جلسه محك زني مورخ 841025 -ارائه كننده مهندس عبدالنبي نادري

14 

نمونه هائي از طبقه بندي فرآيند هاي نيروگاهها

15 

برنامه راهبردي 5 ساله- برق منطقه اي يزد

16 

فرآيند تدوين سند ارتقاء بهره وري و اقدامات انجام شده به همراه شاخص ها و فرم مربوطه

17 

دوره توجيهي ارزيابان (نكات قابل توجه ارزيابان )

18 

‍Process Classification Framework- بر گرفته از سايت www.apqc.org

19 

دستورالعمل تعريف شاخص هاي بهره وري در شركت هاي تابعه شركت هاي مديريت توليد ، انتقال ، توزيع

20 

جزوه  يك - آشنائي با استانداردهاي سري 9000  

21 

جزوه  دو - اصطلاحات و تعاريت و اصول هشتگانه مديريت كيفيت بر منباي ISO9000:2000 

22 

جزوه  سه - تشريح الزامات استاندارد ISO90001:2000 

23 

تربيت ارزياب براساس مدل EFQM 

24 

اسلايدها و مقالات ارائه شده در همايش جايزه ملي كيفيت اروپا

25 

گزارش جهاني اشتغال ( اشتغال ،بهره وري و كاهش فقر )

 

معرفي گروه مطالعات راهبردي

  مأموريت
  وظايف
  چارت سازماني
 

تعالي سازماني در توانير

  خودارزيابي
كارگروههاي تخصصي
  پروژه هاي بهبود
 

تعالي سازماني در شركتهاي زير مجموعه

 مديران تعالي
 خودارزيابي
  پروژه هاي بهبود
  تورهاي تعالي
سيستمهاي مديريت كيفيت
  ابزارهاي مديريتي
 

مقالات

 

سرويس FTP

 

آدرس : تهران ، خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك ،خيابان رشيد ياسمي حنب بيمارستان خاتم الانبياء ساختمان شماره 4 شركت توانير -دفتر توسعه مديريت و بهره وري -معاونت بهره وري و سيستم هاي مديريت . تلفكس 88645037 پست الكترونيكي: productivity@tavanir.org.ir