برگشت به سايت توانير  
   
 
تماس با ما پرسش و پاسخ دوره ها و سمينار ها سايتهاي ديگر ارائه ها و فايل هاي آموزشي صفحه اصلي
 
   
 

تعداد مراجعين از تاريخ 30 تير 1387 : 4385

بازديدكنندگان امروز 

(1398/06/26)

 : 1


 

خود ارزيابي

رديف

شرح- شركت هاي توزيع نيروي برق

1

صورتجلسه گردهمائي مديران تعالي سازماني شركتهاي توزيع مورخه 870418

2

صورتجلسه گردهمائي مديران تعالي سازماني شركتهاي توزيع برق مورخه 15/11/86

3

ارائه آقاي مهندس شرطان پيرامون ارتقاء تعالي در شركت هاي توزيع

4

اولين گردهمائي مديران تعالي شركتهاي توزيع مورخ 24/2/85

5

دومين گردهمائي مديران تعالي شركت هاي توزيع مورخ 13/4/85همراه با برنامه پيشنهادي حركت تعالي در شركت هاي برق منطقه اي

6

فايلهاي اكسلي معيارهاي ارزيابي شركتهاي توزيع نيروي برق 

معرفي گروه مطالعات راهبردي

  مأموريت
  وظايف
  چارت سازماني
 

تعالي سازماني در توانير

  خودارزيابي
كارگروههاي تخصصي
  پروژه هاي بهبود
 

تعالي سازماني در شركتهاي زير مجموعه

 مديران تعالي
 خودارزيابي
  پروژه هاي بهبود
  تورهاي تعالي
سيستمهاي مديريت كيفيت
  ابزارهاي مديريتي
 

مقالات

 

سرويس FTP

 

آدرس : تهران ، خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك ،خيابان رشيد ياسمي حنب بيمارستان خاتم الانبياء ساختمان شماره 4 شركت توانير -دفتر توسعه مديريت و بهره وري -معاونت بهره وري و سيستم هاي مديريت . تلفكس 88645037 پست الكترونيكي: productivity@tavanir.org.ir