برگشت به سايت توانير  
   
 
تماس با ما پرسش و پاسخ دوره ها و سمينار ها سايتهاي ديگر ارائه ها و فايل هاي آموزشي صفحه اصلي
 
   
 

تعداد مراجعين از تاريخ 30 تير 1387 : 4558

بازديدكنندگان امروز 

(1397/07/01)

 : 1


 

سایتهای دیگر  

سايتهاي مرتبط با بهره وري و تعالی

سايتهاي ايراني

سايتهاي خارجي

سايتهاي صنعت آب و برق


سايتهاي ايراني مرتبط با بهره وري و تعالي

انجمن مهندسي بهره وري صنعت برق

www.iranipa.com

آكادمي تخصصي مديريت استراتژيك

www.strategicacademy.ir

مهندسين صنايع ايران

www.iie.ir

مركز ملي بهره وري ايران

http://nipc.mporg.ir

انجمن بهره وري ايران

www.iripa.org

جايزه ملي بهره وري

www.iranaward.com

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

www.isiri.org

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

www.modiriat.ir

موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

www.iphrd.com

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

www.mporg.ir

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

www.imps.ac.ir

سازمان بهره وري انرژي ايران ( سابا )

www.saba.org.ir


 

معرفي گروه مطالعات راهبردي

  مأموريت
  وظايف
  چارت سازماني
 

تعالي سازماني در توانير

  خودارزيابي
كارگروههاي تخصصي
  پروژه هاي بهبود
 

تعالي سازماني در شركتهاي زير مجموعه

 مديران تعالي
 خودارزيابي
  پروژه هاي بهبود
  تورهاي تعالي
سيستمهاي مديريت كيفيت
  ابزارهاي مديريتي
 

مقالات

 

سرويس FTP

 

آدرس : تهران ، خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك ،خيابان رشيد ياسمي حنب بيمارستان خاتم الانبياء ساختمان شماره 4 شركت توانير -دفتر توسعه مديريت و بهره وري -معاونت بهره وري و سيستم هاي مديريت . تلفكس 88645037 پست الكترونيكي: productivity@tavanir.org.ir