برگشت به سايت توانير  
   
 
تماس با ما پرسش و پاسخ دوره ها و سمينار ها سايتهاي ديگر ارائه ها و فايل هاي آموزشي صفحه اصلي
 
   
 

تعداد مراجعين از تاريخ 30 تير 1387 : 4085

بازديدكنندگان امروز 

(1398/06/26)

 : 1


 

مديران تعالي شركتهاي توزيع برق

رديف

شرح

1

ليست مديران تعالي سازماني شركتهاي توزيع

مشخصات مدير تعالي 

نام مديرعامل

تلفن شركت
با كدشهر

نام نيروگاه

رديف

فاكس

تلفن همراه

تلفن دفتر

پست سازماني و حوزه معاونت مربوطه 

نام

پست الكترونيك 

4512345

9171651157

4512345

مدير دفتر توسعه مديريت
و تحول اداري

عباس حسني

ندارد

آقاي مهندس
محمدصادق وجداني

0761-4512345

شركت توزيع نير