برگشت به سايت توانير  
   
 
تماس با ما پرسش و پاسخ دوره ها و سمينار ها سايتهاي ديگر ارائه ها و فايل هاي آموزشي صفحه اصلي
 
   
 

تعداد مراجعين از تاريخ 30 تير 1387 : 4890

بازديدكنندگان امروز 

(1398/06/26)

 : 1


 

تور های تعالی

رديف

شرح - شركتهاي برق منطقه اي

1

گزارش بازديد از شركت فراسان

2

مستندات برگزاري سومين تورتعالي مربوط به بازديد از كمباين سازي ايران

صورتجلسه گردهمائي مديران تعالي سازماني - برق باختر

مقدمه اي بر ارزيابي عملكرد و تعالي سازماني - ارائه دهنده آقاي مهندس نادري مدير دفتر نظارت و بهره وري شركت توانير

ارائه آقاي حسيني معاونت محترم برق باختر پيرامون سيستم هاي موجود مديريتي در برق باختر و انجام خود ارزيابي مورخ 7/9/85

ارائه آقاي مهندس متولي زاده مدير عامل محترم برق باختر پيرامون معرفي چشم انداز و معرفي شركت برق منطقه اي باختر مورخ 7/9/85

ارائه گزارش ازتحقق استراتژيها بر مبناي فرآيندهاي مشترك برق منطقه اي باختر مورخ 7/9/85 - آقاي مهندس شريفي

ارائه طرح موضوع و تبادل نظر پيرامون كارگروه هماهنگي پروژه هاي بهبود و بازنگري معيارهاي ارزيابي تعالي مورخ 7/9/85 - آقاي مهندس شرطان

3

صورتجلسه شماره 2 - گردهمائي مديران تعالي سازماني و گزارش بازديد از شركت ساپكو مورخ 28/3/85 همراه با برنامه پيشنهادي حركت تعالي در شركت هاي برق منطقه اي

4

فايلها ارسالي از شركت ساپكو در بازديد از اين شركت در مورخه 28/3/85

5

صورتجلسه سومين گردهمائي مديران تعالي سازماني و گزارش از بازديد كارخانه فولاد مباركه مورخ 7 و 8 مرداد 1385


 

معرفي گروه مطالعات راهبردي

  مأموريت
  وظايف
  چارت سازماني
 

تعالي سازماني در توانير

  خودارزيابي
كارگروههاي تخصصي
  پروژه هاي بهبود
 

تعالي سازماني در شركتهاي زير مجموعه

 مديران تعالي
 خودارزيابي
  پروژه هاي بهبود
  تورهاي تعالي
سيستمهاي مديريت كيفيت
  ابزارهاي مديريتي
 

مقالات

 

سرويس FTP

 

آدرس : تهران ، خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك ،خيابان رشيد ياسمي حنب بيمارستان خاتم الانبياء ساختمان شماره 4 شركت توانير -دفتر توسعه مديريت و بهره وري -معاونت بهره وري و سيستم هاي مديريت . تلفكس 88645037 پست الكترونيكي: productivity@tavanir.org.ir